1 sugo tanusitvany

Az Európai Közösség alapvetõ feltevései

https://brassire.eu/hu/

A tesztre adott pontos válasz "mi a CE tanúsítvány?" összefüggésbe hozható az Európai Unió alapjául szolgáló alapvetõ feltételezések magyarázatával. Kiderült, hogy a platformot három alapelv befolyásolja: az áruk, a fejek és a pénz szabad mozgása. A fenti elvek megteremtése érdekében az EU-tagállamok úgy döntöttek, hogy megszüntetik a Közösségen belüli kereskedelem minden akadályát, és közös politikát alakítottak ki a nem uniós partnerekkel való kapcsolatfelvétel során. Ennek köszönhetõen egy közösségterület jött létre a közösségi téren, hasonlóan az utolsó országhoz, ahol egy ország skálája van. Elnyerte az egységes piac vagy a közös piac társaságát.

Közös európai piac és termékek forgalmazása

A termékek minõségére és biztonságára vonatkozó nemzeti követelmények a legtöbb kereskedelemmel kapcsolatos nehézség az országok között. Minden országban különbözõ minták és értékek voltak érvényben, amelyek jelentõsen megoszlottak a különbözõ országok között. Egy olyan termelõnek, aki a jövõben kívánja eladni saját termékeit, minden alkalommal meg kellett felelnie a különbözõ követelményeknek. A kereskedelmi akadályok megszüntetésére irányuló tervben ezeket a különbségeket el kellett távolítani. A cikkek üzemeltetéséhez kapcsolódó normákat nem lehetett eltörölni. Ezért az egyik megoldás az volt, hogy egységesítsük a szabályokat az egész közösség területén, aminek köszönhetõen a kereskedelemcsere ugyanezektõl a követelményektõl függ.

Az elsõ szakaszban megpróbálták szabályozni az uniós rendelkezéseket az érintett gyümölcs- és termékkategóriák tekintetében. A magas szintû komplexitás és az idõigényes folyamatok támogatása mentesült e megközelítés alól.

A megoldás az volt, hogy egyszerûsített kapcsolatot alakítsunk ki a mûszaki harmonizáció kérdésével. Meghatározták az egyes termékcsoportokra vonatkozó alapvetõ biztonsági követelményeket, amelyeket még a termék vagy árucikk megvásárlása elõtt is meg kell felelni az egyszerû európai piacon.

Az EU-n kívüli vállalkozóknak, akik egy cikket a közösségi piacon forgalomba hoznak, pl. Törökországból, meg kell felelniük ahhoz, hogy termékeik megfeleljenek az uniós minõségi elõírásoknak és értékeknek. Ez a tény a kezükben van.

Harmonizált szabványokat hoztak létre, amelyeknek köszönhetõen a vállalkozók tudják, milyen alapvetõ követelményeket kell elérni. Ezeket az értékeket nem mindig kötelezi. A vállalkozó, aki ellenkezõleg, azt bizonyítja, hogy termékét a közösségi téren forgalomra formázzák.

Ce tanúsítvány - gyártó nyilatkozata

A Ce-jelölés olyan, mint egy furcsa, de csak a gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az õt érintõ információk bizonyos követelményeinek.Jellemzõje a gyártó nyilatkozatának vagy egy meghatalmazott képviselõjének. Megerõsíti, hogy a terméket a termékre vonatkozó tanácsadásban foglalt követelményeknek megfelelõen alakították ki. Õ jelen lehet az egyetlen vagy kevés különbözõ irányelv formájában.

A közösségi jog elõírja a CE-jelöléssel ellátott termék megfelelõségének vélelmét és minimális követelményeit.

A CE tanúsítványt a gyártó vagy a meghatalmazott képviselõ kizárólagos felelõsségére menti. Ez azt bizonyítja, hogy a termék megfelel az irányelv bizonyos követelményeinek. E tény megadásához a megfelelõségértékelési eljárást építik, és egy jó ellenõrzés után megfelelõségi nyilatkozatot adnak ki. A megfelelõségértékelési eljárások az ismert áru használatával kapcsolatos kockázatoktól függõen változhatnak. Minél nagyobb a veszélye annak, hogy a gyümölcsöt vonják be, és annál nehezebb a nehéz, annál több eljárást kell teljesítenie a gyártónak vagy meghatalmazott képviselõjének. Az egyes esetekben célszerû még tucat közösségi szabvány követelményeinek is megfelelni.