A gyarto megfelelosegi nyilatkozata

Az EK-megfelelõségi nyilatkozat tehát a gyártó (vagy meghatalmazott képviselõje által készített írásbeli nyilatkozat arról, hogy az anyag megfelel az Európai Unió fenntartásaival. Ennek az információnak egy vagy több olyan terméken kell mûködnie, amelyek a termék nevével vagy kódjával egyértelmûen azonosíthatók, vagy eltérõ egyértelmû utalással rendelkeznek. A gyártónak elemeznie kell a terméket, és módosítania kell az irányelvek követelményeinek való megfelelést.

A megfelelõségi nyilatkozat kiállítása elõtt a termékeket megfelelõségértékelési eljárásoknak kell alávetni, és ha szükséges (mivel külön rendelkezésekbõl származik, az anyagoknak jó tanúsítványokat kell beszerezniük. A megfelelõségértékelési eljárást bizonyos cselekvési sorozatok végrehajtásával szervezik. Ezeket ténylegesen moduloknak nevezik, és általában nagybetûvel vannak jelölve. Ennek a sorrendnek a megválasztása a gyártótól függ, amely valószínûleg azt választja, hogy elégedettségünk van az elvben megadott javaslatokkal és egy adott termék üzemeltetésével. A technikailag átlagos termékek esetében a szekvencia csak bizonyos elembõl adható (pl. A modul, és a fejlettebb termékek esetében ezek nehéz eljárások (pl. Villamos mérõ esetében a gyártó B + D, B + F vagy H1 modulokat választhat . Ezután dokumentálják a tevékenységek növekedését és eredményeit. A gyártó a CE-jelölést a megfelelõségi nyilatkozatnak megfelelõ anyagokra helyezi. A gyártó megfelelõségi nyilatkozatának nagy figyelmet fordít arra, hogy lehetséges, hogy a termék, amelyre a dokumentációt készítették, megfelel az összes alapvetõ kívánságnak, és összhangban van a jelenlegi elõírásokkal.Az EK-megfelelõségi megállapodásoknak a következõ sablon szerint kell információt tartalmaznia (az infrastruktúra-miniszter 2004. augusztus 11-i rendelete szerint az építési termékek megfelelõségének bejelentési módszereiben és az építési jelöléssel történõ jelölés módjában:1. Egyedi termékazonosító - XXXX szám2. A gyártó neve és címe - és szükség esetén az európai meghatalmazott képviselõje3. Ez a megfelelõségi nyilatkozat a gyártó (vagy a telepítõ teljes felelõssége miatt elveszik.4. Mi a nyilatkozat tárgya - a termék azonosítója, amely szükség esetén reprodukálja történetét - csatolja a képet5. A fent említett nyilatkozat tárgyát a megfelelõ közösségi jogszabályok alapján választják ki (lista6. Hivatkozások a harmonizált szabványokra vonatkozó elõírásokra vagy hivatkozásokra, amelyekre a nyilatkozatot tették(7 Adott esetben meg kell adni a beavatkozó és a tanúsítványt kiadó bejelentett szervezet ismereteit8. Egyéb kiegészítõ információk, mint például: akik nevében aláírták, a kiadás dátumát és helyét, helyét, nevét és aláírását.A megfelelõségi nyilatkozat kiadása után a termék CE-jelölést kaphat. A jelölés jelenléte a termék csomagolásán azt jelzi, hogy az az Európai Unió irányelveinek akaratát teljesíti. Az egészséggel és a környezetvédelemmel, a használat biztonságával kapcsolatos kérdésekben dolgoznak, és meghatározzák azokat a veszélyeket is, amelyeket a termelõnek el kell távolítania. Ha a termék megfelel a megfelelõségértékelésnek, és nem rendelkezik megfelelõségi nyilatkozattal, akkor az nem engedélyezhetõ forgalomba hozatalra, és nem szüntethetõ meg az Európai Unió webhelyeinek használatakor. Az információt a gyártó vagy az Európai Unión kívüli székhellyel sikeresen tárolja az európai meghatalmazott képviselõje.