Etkeszlet szalvetakhoz

Az ATEX-irányelv, más néven az új megoldás-irányelv, olyan dokumentum, amelynek elsõdleges célja az Európai Unió tagállamainak jogszabályi rendelkezéseinek közelítése a metán- és szénpor robbanásveszélyének közelében használt védelmi rendszerek és eszközök méretéhez.

Ez az információ elsõsorban az alapvetõ biztonsági követelményeket, a széles termékskálákat, valamint a beleegyezés bemutatására szolgáló módszereket határozza meg az alkalmazandó biztonsági követelményeknek.Fontos személyt alapvetõen európai szabványok játszanak, amelyek részletesen ismertetik a biztonsági követelményeknek való megfelelés bizonyítására szolgáló technikai módszereket. Az információk szerint, ha az eredmény pontosan megegyezik a részével, az elsõ biztonsági követelményekkel való összhangja megmarad.A potenciálisan robbanásveszélyes környezetben kombinált eszközökre és védelmi módszerekre vonatkozó közös atex követelmények megfelelnek az irányelv II. A beszéd az általános követelményekrõl, az anyagok kiválasztásáról, a gondolkodásról és a formáról, a lehetséges gyújtóforrásokról, a külsõ fellépésekbõl eredõ veszélyekrõl, a biztonsági berendezések követelményeirõl és a rendszerbiztonságot biztosító követelmények integrációjáról szól.Az ajánlásokkal együtt a gyártónak meg kell akadályoznia a robbanásveszélyes légkör kialakulását eszközökkel és védõ stílusokkal, hogy megakadályozzák a robbanásveszélyes légkör meggyulladását, elnyomják vagy csökkentse a robbanást.Az edényeket és védelmi rendszereket úgy kell kialakítani, hogy a robbanás lehetõségét megfelelõen megakadályozzák. Meg kell tervezni a mûszaki ismeretek ismeretében. Továbbá az eszközök oldalainak és alkatrészeinek biztonságosan és a gyártó tájékoztatásával együtt kell mûködniük.Minden berendezésnek, védelmi rendszernek és berendezésnek CE-jelöléssel kell rendelkeznie.Az eszközök vagy védelmi rendszerek felépítéséhez használt anyagok nem lehetnek gyúlékonyak. Nincs közöttük reakció és az idõjárás, amellyel a potenciális robbanás vezethet.Az edények és a védõeszközök nem okozhatnak sérülést vagy új sérülést. Biztosítaniuk kell, hogy a termékben a magas hõmérsékleten és sugárzásnál ne keletkezzenek feladataik. Nem tudnak elektromos veszélyeket is okozni, mert nem befolyásolhatják a veszélyes helyzeteket.