Muveszi kohaszat

Jelenleg a kohászat egy olyan rész, amely nem csak a mûanyag képzõ folyamatokat és öntödéket foglalja magában, hanem ugyanakkor felébred a makroszintû struktúrák tanulmányozásában. Az utóbbi értelemben a kutatást általában metallográfiás mikroszkópokon végzik.

A mikroszkópia néhány száz évvel ezelõtt jelent meg. Csak a fiatal más típusú mikroszkóptól függõen használták õket a kohászatban. Az új idõkben szükség van a mérnöki anyagokkal kapcsolatos könyvre. Ma a metallográfiás mikroszkópok a leggyakoribbak a területen, amelyeket többek között fémfoltok vagy áttörések keresésére használnak. Ekkor a képalkotó eljárás átlátszatlan mintákon történik. A fémrajzi mikroszkópok közé tartoznak többek között az elektronmikroszkópok, amelyeket az atomi szakasz szerkezetének elemzésére és a kisebb mikroszkóppal rendelkezõ fénymikroszkópokra fognak vásárolni. Ezeknek az eszközöknek az alkalmazásával végzett megfigyelések rendkívül fontosak, mivel ennek köszönhetõen képesek vagyunk a mikrokockák új módszerét felismerni a dokumentumban, vagyis azok kezdeményezését. Lehetõség van a fázisrészlet kiszámítására, valamint az egyes fázisok pontos meghatározására. Ennek köszönhetõen meghatározhatjuk a zárványok számát és módját, valamint számos új fontos tényezõt a kohászati látás problémájából. Például az újonnan létrehozott anyagok gyakran mikroszkópos megfigyelései lehetõvé teszik az anyag szerkezetének mély megfigyelését, melynek köszönhetõen szemszögébõl számos nemkívánatos meghibásodást megakadályozhatunk.

Fontos a metallográfiás mikroszkópok használata, mert könnyen felismerhetjük az anyaghibákat. Mindig érdemes, hogy az ilyen típusú bútorok szolgáltatása bonyolult legyen. Csak a szakképzett személyeknek kell teljesíteniük a tapasztalat utolsó feltételeit.