Penztargepekrol szolo 2012 es rendelet

Az adófizetők mindegyike, aki pénztárgép segítségével rögzíti az anyagok és szolgáltatások értékesítését, tökéletesen tisztában van a jelenlegi helyzettel, hogy hány részletes követelményt kell tenni a szóban forgó eszközök szolgáltatása szempontjából. Az ilyen követelményekkel rendelkező Drinkom a pénztárgép időszakos műszaki felülvizsgálatának alapvető eleme. Szóval honnan származik és mikor kell elkészíteni? Milyen tulajdonságokkal rendelkezik a pénzügyi pénztárgép és a műszaki áttekintés? Erről itt:

A HÉA-törvény értelmében a pénztárgépeket rendszeres műszaki ellenőrzésnek kell alávetni. Ezen időpont után ez az idő meghosszabbodott. Egy ilyen szolgálat jó áttekintést kap. 2008. december 1-je előtt a pénztárgépek műszaki ellenőrzése az egyéves határidőt követte. A jelenleg alkalmazandó jogi szabályozás lényegében a pénztárgépeknek meg kell felelniük a technikai felülvizsgálatnak kétévente, a költségvetési osztályozástól vagy új felülvizsgálattól kezdve. Abban az esetben, ha az adófizető nem tartja be ezt a szót, akkor szankciókat vonnak rá rá. Itt többek között arról beszélünk, hogy lehetőség van-e pénzbírság kiszabására az adóalanyra adóegység miatt, mivel a pénztárgép időszakos felülvizsgálatának nem minősül a könyv helytelen vezetésének. Ez az igazolás a büntető törvénykönyv 61. cikkének (3 bekezdéséből fakad.Felmerül a kérdés, kinek a felelőssége egy ilyen felülvizsgálat elvégzése? Természetesen, ha szemmel tartjuk a modern példát, az adózókra, és nem a szolgáltatásra vonatkozik. A novitus delio pénztárgép-tulajdonosnak a felülvizsgálat együttes időpontjában értesítenie kell a szolgálatot ilyen igényről. Másrészt a pénztár technikusa, a 31. § (1 bekezdésének megfelelően. A pénztárgépekre vonatkozó 4 törvénynek kötelezővé kell tennie a pénztárgép műszaki felülvizsgálatát az értesítéstől számított öt napon belül.Az adófizetõknek tisztában kell lenniük azzal is, hogy a kötelezõ pénztárgép-felülvizsgálat határidejének be nem tartása miatt az árengedményt vissza kell fizetni a vásárlás mértékétõl függõen. Az adófizetőkre ilyen szankciók vonatkoznak, akik az áruk / szolgáltatások értékesítésének nyilvántartásba vételének kezdetétől számított három éven belül a munkaidőn belül jó szolgáltatással nem vitték át a pénztárgépet.Összefoglalva: érdemes emlékezni, hogy csak a felhasználó felel a felülvizsgálati határidő betartásáért.