Penztargepes gasztronomia 2017

Az árucikkek értékesítésének és a készpénz-nyilvántartás használatának megszerzésére kötelezett adóalanyok tisztában vannak azzal, hogy hány részletes követelményt kell teljesíteni a tárgyalt eszközök szolgáltatásának birtoklására. Ennek egyik oka a pénztárgép idõszakos mûszaki ellenõrzésének elvégzése. Mit jelent ez, és mennyit kell tenni? Milyen tulajdonságokkal rendelkezik a pénztárgép és a mûszaki ellenõrzés? Errõl.

Az ÁFA-törvénysel együtt a készpénz-nyilvántartásokat idõszakos mûszaki ellenõrzéseknek kell alávetni. Ezen idõpont után ez az idõszak meghosszabbodott. Ezt a felülvizsgálatot jó szolgálattal végzik. 2008. december 1-je elõtt a pénztárgépek mûszaki ellenõrzését évente végezték el. A jelenlegi jogi aktusok értelmében a készpénz-nyilvántartásokat kétévente technikai felülvizsgálatnak kell alávetni az adóztatás vagy a közelmúltbeli felülvizsgálat eredményeként. Sikeres, ha az adófizetõ elmulasztja az ilyen fizetést, hogy szankciónak van alávetve. Ez magában foglalja például az adóalanyra kiszabott bírság kiszabását az adójogi bûncselekmények miatt, mivel a pénztárgép rendszeres felülvizsgálatának elmulasztása a könyv helytelen kezelésének minõsül. Ilyen indokolás a 61. § 3. pontjából k.k¹.Olyan esemény jön létre, amelynek kezetében van egy ilyen felülvizsgálat elvégzése? Természetesen a mai sikerben a kifejezés betartása az adófizetõhöz, de nem az oldalhoz. A novitus delio pénztárgép tulajdonosának a felülvizsgálati idõpont összeolvadásakor értesítenie kell a szolgáltatást az ilyen igényekrõl. Másfelõl a jegyiroda, a 31. § (1 bekezdésével összhangban. A készpénz-nyilvántartás történetében a 4. sz. Rendelkezésnek az 5 napos szezonban kötelezõen ellenõriznie kell a pénztárgépet a kérelemmel.Az adófizetõnek azt a tényt is figyelembe kell vennie, hogy a kötelezõ pénztárgépek felülvizsgálatának határidejének be nem tartása miatt a kedvezményt a vásárlás napjától kell visszafizetni. Az ilyen adóalanyokat adófizetõk terhelik, akik az áruk / szolgáltatások értékesítésének megkezdésétõl számított három éven belül nem vették igénybe a technikai támogatást egy jó szolgálattal a munkaidõben.Összefoglalva, érdemes emlékeztetni arra, hogy a felhasználó felelõs a felülvizsgálat idõpontjának megõrzéséért.